Družinsko pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo.

Družinsko pravo obvladuje kopica značilnosti in načel, ki se oddaljujejo od civilnega prava. V družinskem pravu je načelo avtonomije zelo omejeno in se ne razteza na družinsko pravo kot celoto. Avtonomija volje je še najbolj poudarjena pri svobodi sklepanja zakonske zveze – isto velja za oblikovanje izven zakonske skupnosti, pri enakopravnosti zakoncev oziroma obeh izvenzakonskih partnerjev in pri sporazumni razvezi.

Pravila družinskega prava so povečini prisilna, roditeljska pravica je po svoji naravi dolžnostno upravičenje, premoženjska prvina družinskih razmerij je drugotnega pomena in poglavitne ustanove družinskega prava so v javnem interesu. Ti in podobni razlogi utemeljujejo, da se družinsko pravo obravnava kot samostojna pravna panoga.