Gospodarsko pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Gospodarsko pravo je disciplina, ki se ukvarja s pravnimi normami in instituti, povezanimi z gospodarskim sistemom kot celoto, zlasti pa z delovanjem gospodarskih subjektov na trgu ter oblikovanjem, organizacijo in prenehanjem gospodarskih družb. Značilnost gospodarskega prava je prepletanje civilnih in javnopravnih norm.

V okviru gospodarskega prava pokrivamo zlasti naslednja področja:

  • statusno pravo
  • združitve in prevzemi
  • konkurenčno pravo
  • trgi finančnih instrumentov
  • pravo intelektualne lastnine

Zaradi širokega spektra področij, ki jih pokriva gospodarsko pravo, je za kvalitetno delovanje odvetnika na tem področju potrebno poglobljeno znanje ne samo prava, temveč tudi ekonomije. V okviru gospodarskega prava strankam nudimo pomoč pri sestavljanju pogodb, svetovanje pri ustanavljanju družb, statusnih spremembah in postopkih rednega prenehanja družb, svetovanje pri izdajah finančnih instrumentov, zastopanje domačih in tujih subjektov pred sodišči in drugimi pristojnimi organi ter na skupščinah delniških družb. Pomoč nudimo strankam tudi pri najzahtevnejših pravnih poslih s področja gospodarskega prava. Pri tovrstnih opravilih se povezujemo tudi s strokovnjaki drugih disciplin.