Insolvenčni postopki

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Insolvenčni postopki so postopki, v katerih se razrešujejo razmerja med plačilno nesposobnim dolžnikom in njegovimi upniki.

Insolvenčni postopki so:

  • stečajni postopek in postopek osebnega stečaja (upniki morajo v roku treh mesecev po oklicu stečajnega postopka prijaviti svoje terjatve do stečajnega dolžnika, drugače njihove terjatve prenehajo obstajati);
  • postopek prisilne poravnave (upniki morajo terjatve do dolžnika prijaviti v roku enega meseca po oklicu; če jih ne prijavijo, terjatve ne prenehajo, nanje pa vseeno učinkujejo potrjeni rezultati prisilne poravnave);
  • postopek likvidacije.

Naši odvetniki zastopajo tako upnike, kot dolžnike, ter imajo dolgoletne izkušnje.
Uredimo prijavo terjatev v stečajne postopke in postopke prisilne poravnave; v primeru, da je terjatev sporna, upnika zastopamo v sodnem postopku uveljavljanja terjatve.

Ščitimo interese naših strank – upnikov v stečajnih postopkih. Ko je potrebno, vlagamo izpodbojne tožbe in iščemo premoženje, ki ga dolžniki skrivajo, da bi se izognili plačilu obveznosti.

Dolžnikom, ki jim grozi stečaj, svetujemo, kako na zakonit način zaščititi svoje osebno premoženje ter kako lahko njihovi družinski člani ločijo svoje premoženje in se izognejo odgovornosti za tuje dolgove.