Izvršbe

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Postopek sodelovanja in vodenja izvršilnih postopkov poteka na način, da nam posredujete višino terjatve in podatke o dolžniku, ki ga želite izterjati. Naša pisarna naredi preliminarno študijo finančnega stanja dolžnika in v primeru, da ocenimo, da obstoji verjetnost izterjave dolga sklenemo pogodbo o sodelovanju po nagradi (success fee). V takem primeru naša stranka ne plača naši pisarni nobenih stroškov, ampak se poplačamo z izvršilnimi stroški, ki jih izterjamo od dolžnika.

Izkušnje kažejo, da je pri finančno sposobnih dolžnikih uspeh izterjave med 80 % in 90 %. V 10 % do 20 % primerih dolžniki vlagajo ugovore bodisi, ker se z dolgom ali višino ne strinjajo bodisi zaradi zavlačevanja.

S strankami se lahko dogovorimo tudi o izvensodni izterjavi obveznosti pri čemer v takem primeru ni mogoča izterjava odvetniških stroškov od dolžnika in je potreben poseben dogovor o plačilu naših stroškov.