Civilno pravo

Civilno pravo

Civilno pravo je pravo odnosov med zasebniki.

Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo

Odškodninsko pravo določa, kdaj je oškodovanec upravičen do odškodnine za poškodbe.

Priprava pogodb

Priprava pogodb

Prepustite nam pripravo pogodb, zaščitili bomo vaše interese.

Dolžniško-upniška razmerja

Dolžniško-upniška razmerja

Pri dolžniško upniškem razmerju zastopamo tako upnike kot dolžnike.

Izvršbe

Izvršbe

Uspešno opravljamo izvensodne in sodne izvršbe terjatev.

Stvarno pravo in nepremičnine

Stvarno pravo in nepremičnine

Zastopanje pri reševanju sporov in izvedbi vseh pravnih poslov.

Sosedski in mejni spori

Sosedski in mejni spori

Uspešno zastopamo pri reševanju sosedskih in mejnih sporov.

Družinsko pravo

Družinsko pravo

Ureja razmerja zakonske zveze, zunajzakonske skupnosti, pravice in obveznosti staršev do otrok ...

Dedno pravo

Dedno pravo

Ureja prehod premoženja (zapuščine) umrlega na njegove pravne naslednike - dediče in volilojemnike

Kazensko pravo

Kazensko pravo

Je celota pravnih pravil in načel, ki opredeljujejo kazniva dejanja, kazensko odgovornost in sankcije.

Ustavno pravo

Ustavno pravo

Ureja človekove pravice in svoboščine, organizacijo državne oblasti, ...

Upravno pravo

Upravno pravo

Ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast in drugimi subjekti.

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo

Sestavljajo pravne norme, ki urejajo položaj gospodarskih subjektov, njihove pravice in obveznosti.

Delovno in socialno pravo

Delovno in socialno pravo

Je celota pravnih pravil in pravnih načel glede delovnih razmerij.

Insolvenčni postopki

Insolvenčni postopki

Se vodijo zoper gospodarske in druge subjekte, ki so postali prezadolženi ali dalj časa plačilno nesposobni.