Sosedski in mejni spori

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Tu je potrebno narediti nek opis za sosedske in mejne spore.