Upravno pravo

Kratek citat določenega področja dela ali pomemben podatek. Kratka definicija področja dela.

Upravno pravo ureja razmerja med organi ali organizacijami, ki imajo javno oblast, in drugimi subjekti, kite oblasti nimajo. Ureja tudi organizacijo in delovanje javne uprave. Vsi deli javne uprave vsaj vdoločenem delu izvršujejo oblast (v različnem obsegu) in upravno pravo ureja razmerja z izvrševanjemoblasti. Ta razmerja pa niso enakopravna: ena stran je šibkejša in mora biti posebej varovana, zato jeupravno pravo v bistvu pravno varovanje posameznikov in pravnih oseb pred javno oblastjo.